Εταιρικές Αρχές και Αξίες

Team Member Image

Οι εταιρικές αρχές και αξίες της MTG αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα και καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες.


MTG

Στην MTG αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους συνεργάτες μας με σεβασμό και ατενίζουμε το μέλλον με Επιχειρηματικό Πνεύμα και Υπευθυνότητα.

Άνθρωποι

Πολύ απλά, οι άνθρωποι αποτελούν τα θεμέλια μιας εταιρείας. Στηρίζουμε συνεχώς τους ανθρώπους μας έτσι ώστε να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Υπεροχή

Κάθε δραστηριότητα κατευθύνεται από το μεγάλο πάθος των ανθρώπων μας για υπεροχή και την ακλόνητη δέσμευσή μας για την προσφορά των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

Αλλαγή

Στη σημερινή, ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, οι αλλαγές είναι διαρκείς και η καινοτομία είναι κρίσιμη για την επιβίωση μιας εταιρείας. Προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις τις αγοράς, ώστε να εξασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας.

Ακεραιότητα

Η ηθική ως γνώμονας λειτουργίας αποτελεί θεμέλιο συστατικό της εταιρείας μας. Κάθε δραστηριότητά μας καθοδηγείται από έναν κώδικα ηθικής που διασφαλίζει την αμεροληψία, το σεβασμό προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και την πλήρη διαφάνεια.

Είναι ο πρωταρχικός παράγοντας στη σχέση μας με τον πελάτη και αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη άριστων και μακροχρόνιων συνεργασιών.

Επιχειρηματικό Πνεύμα

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίησή τους αποτελεί σημαντικό μέρος της κουλτούρας μας, αποδεικνύοντας στους πελάτες μας καθημερινά ότι επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στις επιτυχίες τους.

Η υπευθυνότητα αγγίζει όλα τα επίπεδα της συνεργασίας μας με τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας και κυρίως τη δουλειά μας.

Η ποιότητα είναι συνυφασμένη με την δουλειά μας! Η ποιότητα των υπηρεσιών, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και η διαρκής εκπαίδευση, ενημέρωση και αναζήτηση νέων, σύγχρονων και πιο αποτελεσματικών λύσεων είναι οι παράγοντες που έχουν καθιερώσει την MTG ως πρωτοπόρο εταιρία στις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ariston
Chaffoteaux
Fernox
Rendamax
Fimi
ΕΣΠΑ