Ανθρώπινο δυναμικό - MTG

Image

MTG

Στην MTG λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τις ανάγκες και τις προσδοκίες του προσωπικού μας, γιατί θεωρούμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας εταιρείας και γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση των στόχων και η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων είναι πάντα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες, ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και φροντίζουμε για τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στον ενθουσιασμό τους, την αφοσίωση τους και τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, σε ένα περιβάλλον που προάγει την αξιοκρατία, την αξιοπρέπεια, την ασφαλή εργασία και υποστηρίζει τη δημιουργικότητα ενώ προωθούμε την εκ των έσω εξέλιξη των στελεχών μας.

Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης και επενδύουμε εξίσου στα άτομα με πολυετή προϋπηρεσία, αλλά και στους νέους υπαλλήλους μας. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου απαρτίζεται από έμπειρα, ικανά και καταξιωμένα στην αγορά στελέχη, εξειδικευμένους τεχνικούς και καταρτισμένο προσωπικό.

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη από έμπειρα και ικανά στελέχη άρτιας κατάρτισης με πολυετή πείρα στον τομέα τους. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, έχει πολλαπλασιάσει το μέγεθός της και εξακολουθεί να αναπτύσσεται διαρκώς με την ένταξη στο δυναμικό της καινούριου προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική δουλειά και η έγκαιρη παράδοση των έργων που αναλαμβάνει.

Η μεγάλη εμπειρία, η εξειδίκευση, η τόλμη και η ενδελεχής εκπαίδευση του δυναμικού της Εταιρείας συντέλεσαν στην κατακόρυφη άνοδο της δραστηριότητάς της.

Συμβαδίζοντας με τις τάσεις των καιρών, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της επιχείρησης, τόσο μεταξύ των προσώπων στο στενό εταιρικό περιβάλλον όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες όπως προμηθευτές, εξειδικευμένα συνεργεία κτλ.

Ariston
Chaffoteaux
Fernox
Rendamax
Fimi
ΕΣΠΑ