Ανανεώσιμες

Η αλλαγή του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι στο πάνω μέρος της ατζέντας του καθενός – της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των καταναλωτών. Στην MTG, διαπιστώνουμε ότι έχουμε να πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας σαν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στην φροντίδα των λεβήτων.

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε στους τεχνικούς του κλάδου, μέσω ειδικών σεμιναρίων,  όλα τα προϊόντα του ομίλου Ariston Thermo Group που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ενέργειες. Τα ηλιακά μας συστήματα για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και οι αντλίες θερμότητας αέρος νερού για παραγωγή ζεστού νερού έχουν ήδη κατακτήσει μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής αγοράς.

Ο σωστός συνδυασμός και η αποτελεσματική εφαρμογή των σύνθετων αυτών καινοτόμων λύσεων, προϋποθέτουν μια πιο λεπτομερή και επαγγελματική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία σε συνεργασία με την Ariston Thermo Group, παρέχει μια νέα υπηρεσία που ονομάζεται CCT GR - Κέντρο Τεχνικών Συμβούλων.  Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προσομοίωση λειτουργίας και η τελική προσφορά εφαρμογών ενεργειακής αποδοτικότητας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προϊόντων υψηλής απόδοσης.

Τα βήματα της διαδικασίας αυτής περιλαμβάνουν:

  • Λεπτομερή συλλογή στοιχείων έργου
  • Επιλογή και σχεδιασμός εφαρμογής
  • Προσομοίωση λειτουργίας με τα πιο εξελιγμένα λογισμικά προγράμματα
  • Παρουσίαση εφαρμογής μέσα από την τεράστια βάση βιβλιοθήκης της Ariston Thermo
  • Χρηματοοικονομική αποτίμηση έργου.