135835386Σε μία αγορά πάντα ανταγωνιστική όπως η Ελληνική, η ευθύνη πηγάζει από την εξέλιξη των προδιαγραφών ασφαλείας, στις οποίες οι επαγγελματίες του κλάδου πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα και με ακρίβεια.

Η MTG πιστή στις δεσμεύσεις της, για μια συνεχή και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη, έχει δημιουργήσει δύο πρότυπα εργαστήρια εξομοίωσης λειτουργίας λεβήτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το προσωπικό και όλοι οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, παρακολουθούν συνεχώς διδακτικές σειρές μαθημάτων, όπως επίσης ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των συσκευών του ομίλου, με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σωστά και με ακρίβεια  ακόμα και στις προβληματικές τεχνικές καθώς και τους  κανονισμούς που εξελίσσονται συνεχώς, με τρόπο ο οποίος είναι πιο κοντά στις ανάγκες του εγκαταστάτη.

Στα εργαστήρια της εταιρείας επίσης, εκπαιδεύεται όλο το προσωπικό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με σκοπό την πλήρη εξειδίκευση του στα προϊόντα του ομίλου και την απόκτηση ικανότητας διαμόρφωσης σωστών προτάσεων για όλες τις ανάγκες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που μπορεί να προκύψουν. Επίσης η MTG όντας μέσα την αγορά, εκπαιδεύει τους επαγγελματίες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε μια σειρά προβληματισμών όπως:

  • πώς μπορώ να εκτελέσω μία καινούργια εγκατάσταση αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό?
  • ποιές είναι οι ευθύνες και οι προδιαγραφές που ισχύουν ανάμεσα στον εγκαταστάτη, στον συντηρητή και τον τελικό καταναλωτή?
  • πώς μπορώ να εκδώσω μία δήλωση συμμόρφωσης με σωστό τρόπο και σε συμφωνία με τον κανονισμό ?
  • ποιές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για εγκαταστάσεις αερίου?    

Τα εργαστήρια επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκπαίδευση σπουδαστών του κλάδου πάνω στις συσκευές αερίου. Έτσι, η MTG έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με αντίστοιχα ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα , είτε τοποθετώντας συσκευές αερίου στα εργαστήριά τους, είτε προσκαλώντας τους σπουδαστές για εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της. Όποιοι υπεύθυνοι εργαστηρίων τεχνικών σχολών  θα ήθελαν συνεργασία με την MTG μπορούν να αποστείλουν αίτηση ηλεκτρονικά. 

Για συμμετοχή στα δωρεάν σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας.