Με μία κλήση στο 801 11 690 690 μπορείτε να μιλήστε με ένα τεχνικό εκπρόσωπο της εταιρείας μας και να ζητήσετε προγραμματισμένη επίσκεψη για τις ημέρες Σάββατο από τις 8:30 – 16:30.

 Οι επιβαρύνσεις που ισχύουν πλέον του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Σάββατο 40,00€ + ΦΠΑ