Με μία κλήση στο 801 11 690 690 μπορείτε να μιλήστε με ένα τεχνικό εκπρόσωπο της εταιρείας μας και να ζητήσετε προγραμματισμένη επίσκεψη για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή από τις 8:30 – 16:30.

 Οι επιβαρύνσεις που ισχύουν πλέον του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Πελάτες χωρίς συμβόλαιο
Σάββατο 30,00€ + ΦΠΑ
Κυριακή 50,00€ + ΦΠΑ

Πελάτες με συμβόλαιο
Σάββατο 15,00€ + ΦΠΑ
Κυριακή 30,00€ + ΦΠΑ