Με το συμβόλαιο ετήσιας παρακολούθησης το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης αναλαμβάνει την ετήσια παρακολούθηση και συντήρηση της συσκευής αερίου όπως σε περίοδο εγγύησης που περιλαμβάνει:

 • Μία ετήσια προληπτική συντήρηση σε χρόνο που καθορίζεται από το ΕΚΕ σε συνεννόηση μαζί σας, ακολουθώντας πάντα πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 • Υποχρέωση για επεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας της συσκευής εντός 24 ωρών από την κλήση σας, χωρίς χρέωση εργασίας. (Ισχύει το δικαίωμα κλήσης)
 • Δωρεάν διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη
 • Έκπτωση 25% στα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή

Οι υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 16:30 και Σάββατο 09:00 – 14:00, εκτός Κυριακών, εθνικών και τοπικών αργιών.

Παροχές της ετήσιας συντήρησης και παρακολούθησης

Επεμβάσεις προληπτικές της ετήσιας συντήρησης ξεκινώντας από το τέλος του πρώτου χρόνου της εγκατάστασης. Η προληπτική συντήρηση έχει σαν σκοπό να εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία της συσκευής μέσα στον χρόνο, με τακτικές επεμβάσεις ελέγχου, ρύθμισης, καθαρισμού κ.τ.λ στο μέτρο που μπορούν να προληφθούν. Κατά την διάρκεια επέμβασης Προγραμματισμένης Συντήρησης ο συνεργάτης, σύμφωνα με την δική του κρίση θα προβεί στην επισκευή ή την αντικατάσταση των μερών της συσκευής που έχουν υποστεί φθορά κατά την φυσιολογική χρήση της. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά από φυσικά αίτια όπως κεραυνό, πλημμύρα κ.τ.λ και για λόγους που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με ελαττώματα της συσκευής.  Για τέτοια επέμβαση δεν υπάρχει το δικαίωμα κλήσης.
   
Στην ετήσια προληπτική συντήρηση καθαρίζονται όλα τα υδραυλικά του καυστήρα με ασφαλή χημικά για την απομάκρυνση αλάτων και επικαθίσεων για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

 Η ετήσια προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει

 • καθαρισμό καυστήρα
 • καθαρισμό μπεκ
 • καθαρισμό πρωτεύοντα εναλλάκτη
 • καθαρισμό ανεμιστήρα
 • έλεγχο πιεζοστάτη αέρα
 • έλεγχο NTC ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)/ NTC θέρμανσης
 • έλεγχο αισθητήρα υπερθέρμανσης
 • έλεγχο υδραυλικού κυκλώματος (κυκλοφορητής, τρίοδη βάνα, εναλλάκτης ΖΝΧ, δοχείο διαστολής)
 • έλεγχος ισχύος θέρμανσης
 • έλεγχος ισχύος ΖΝΧ/ ελάχιστη-μέγιστη πίεση βαλβίδας