Με το συμβόλαιο επέκτασης εμπορικής εγγύησης απολαμβάνετε όλες τις  υπηρεσίες του συμβολαίου ετήσιας παρακολούθησης, ενώ η περίοδος εμπορικής εγγύησης επεκτείνεται για άλλα 3 χρόνια.

Έτσι με το συμβόλαιο αυτό δεν πληρώνετε ανταλλακτικά ούτε κόστος εργασιών αντικατάστασης που τυχόν χρειαστούν στην διάρκεια του συμβολαίου.

PDF