Απόλυτα εξειδικευμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Οι συντηρήσεις εκτελούνται από Απρίλιο μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου.

Με την υπηρεσία αυτή δεν προκύπτει υποχρέωση του ΕΚΕ για κάλυψη εκτάκτων κλήσεων εντός 24ώρου και δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών που τυχόν προκύψουν σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής,  εκτός αν η συσκευή βρίσκεται σε περίοδο εμπορικής εγγύησης.

Στην ετήσια προληπτική συντήρηση καθαρίζονται όλα τα υδραυλικά μέρη του λέβητα με ασφαλή χημικά για την απομάκρυνση αλάτων και επικαθίσεων με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος.

 Η ετήσια προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει

  • καθαρισμό καυστήρα
  • καθαρισμό μπεκ
  • καθαρισμό πρωτεύοντα εναλλάκτη
  • καθαρισμό ανεμιστήρα
  • έλεγχο πιεζοστάτη αέρα
  • έλεγχο NTC ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)/ NTC θέρμανσης
  • έλεγχο αισθητήρα υπερθέρμανσης
  • έλεγχο υδραυλικού κυκλώματος (κυκλοφορητής, τρίοδη βάνα, εναλλάκτης ΖΝΧ, δοχείο διαστολής)
  • έλεγχος ισχύος θέρμανσης
  • έλεγχος ισχύος ΖΝΧ/ ελάχιστη-μέγιστη πίεση βαλβίδας

Για να ζητήσετε επίσκεψη  ετήσιας προληπτικής συντήρησης συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να ορίσουμε την επίσκεψη ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω τηλεφώνου – Επικοινωνήστε στο τμήμα Εξυπηρέτησης στο 801 11690 690

Μέσω φαξ – Στείλτε με φαξ το αίτημα σας στο 210 95 12 080 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.