Για πόσο καιρό βρίσκεται το φίλτρο προστασίας σε περίοδο εγγύησης;

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ FERNOX TF1
TF1-Filter-Range-Warranty-Statement-FINAL

5 χρόνια για τα TF1 Total και TF1 Compact Filter (όλα τα μεγέθη)
• Αυτά τα φίλτρα διαθέτουν 5 χρόνια εγγύηση του φίλτρου, βαλβίδες απομόνωσης και συγκρότημα μαγνητών, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν συντηρείται τακτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (ιδιαίτερα, τα αναλώσιμα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) *.

25 χρόνια για τα TF1 Omega Filter οικιακής σειράς 22mm, 28mm, ¾”, 1”
• Τα φίλτρα Fernox TF1 Omega είναι εφοδιασμένο με 25 χρόνια εγγύηση του φίλτρου, των βαλβίδων απομόνωσης (όταν παρέχονται με το φίλτρο) και του συγκροτήματος μαγνητών, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συντηρείται τακτικά και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (ιδιαίτερα τα ευπαθή συστατικά να αντικαθίστανται κατά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)

5 χρόνια για τα TF1 Omega+ and TF1 Delta Filter εμπορικής σειράς 1¼”,
1½”, 2”
• Τα φίλτρα TF1 Omega + και TF1 Delta διαθέτουν 5 χρόνια εγγύηση του φίλτρου, των βαλβίδων απομόνωσης (όταν παρέχονται με το φίλτρο) και του συγκροτήματος μαγνητών, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συντηρείται τακτικά και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (ειδικότερα, τα αναλώσιμα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται κατά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Comments for this post are closed.