Τι πρέπει να κάνω μετά απο μία διακοπή ρεύματος;

Γυρίζουμε τον γενικό διακόπτη του λέβητα στην θέση off. Μετα την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, επαναφέρουμε τον γενικό διακόπτη σε θέση on και συνεχίζουμε κανονικά την λειτουργία του. Σε περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση σύστημα ανίχνευσης διαρροών αερίου, φροντίζουμε πάντα να επαναφέρουμε την αυτόματη βάνα αποκοπής αερίου στην προηγούμενη θέση της.

Comments for this post are closed.