Πώς μπορώ να αποκαταστήσω την πίεση στον λέβητά μου;

Κάτω από τον λέβητα, στην γραμμή που συνδέεται η παροχή της ύδρευσης στον λέβητα, υπάρχει μία βάνα με σκοπό την πλήρωση και την αποκατάσταση πίεσης του συστήματος. Για να βάλετε νερό στην εγκατάσταση, ξεβιδώστε την μαύρη λαβή αργά, ώστε να ελέγχετε την ροή εισόδου στο κύκλωμα. Βάλτε νερό μέχρι η πίεση στο μανόμετρο φθάσει μεταξύ 1 έως 1,5 bar. Βιδώστε ξανά την βάνα εντελώς.

Comments for this post are closed.