Πόσο συχνά πρέπει να συντηρώ τον λέβητά μου;

Συνιστούμε πολύ έντονα την ετήσια συντήρηση του λέβητά σας.Η εγγύησή σας θα εκπέσει εάν δεν συντηρηθεί ο λέβητας ετησίως και το πρόβλημα είναι τέτοιο που θα μπορούσε να διαγνωστεί στην ετήσια προληπτική συντήρηση.

Comments for this post are closed.