Που βρίσκεται το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός;

Το μοντέλο του λέβητα και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην ετικέτα στοιχείων εσωτερικά στο περίβλημα του λέβητα. Είναι συνήθως στο αριστερό πλαϊνό κάλυμμα. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να το βρείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εγκαταστάτη σας.

Comments for this post are closed.