Ποιες είναι οι προτεινόμενες τιμές χρέωσης ενός τεχνικού και ανταλλακτικών;

Η κανονική υποστήριξη των λεβήτων γίνεται είτε από την MTG  ή με συνεργαζόμενη επιχείρηση. Το κόστος υπηρεσιών υποστήριξης και το κόστος ανταλλακτικών είναι μία ιδιωτική εμπορική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του μηχανικού υποστήριξης και εξαρτάται από λόγους όπως η περιοχή σας, η θέση και κατάσταση του λέβητα (πχ ευκολία πρόσβασης). Σας συμβουλεύουμε να παίρνετε πάντα περισσότερες από μία προσφορά για την εργασία που απαιτείται και το πιο σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα έναν αδειούχο τεχνικό αερίου για κάθε εργασία που περιλαμβάνει αέριο. Όλα τα προϊόντα και ανταλλακτικά ARISTON πωλούνται μόνο μέσω ενός επίσημου εμπορικού δικτύου και έτσι δεν υπάρχει επίσημη λιανική τιμή. Για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε να κάνετε πάντα έρευνα αγοράς για μία καλή τιμή.

Comments for this post are closed.