Η κεντρική μου θέρμανση δεν λειτουργεί και ο λέβητάς μου είναι καινούργιος;

Όταν ένας λέβητας τοποθετείται σε ένα υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είναι απαραίτητο το χημικό πλύσιμο του συστήματος ώστε να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα λάσπης (γενικά οξείδια σιδήρου). Έπειτα πρέπει να ξαναγεμίσει το σύστημα και να γίνει επεξεργασία με έναν αναστολέα/προστάτη κατά της διάβρωσης. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία (όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο) κατά την φάση της τοποθέτησης, μπορεί ο καινούργιος λέβητας να μολυνθεί με κατάλοιπα από το υπάρχον σύστημα. Επειδή οι λέβητες νέας τεχνολογίας περιέχουν λιγότερο νερό και είναι πολύ μικρότεροι από τους προηγούμενους τους, είναι πιο ευαίσθητοι στο να επηρεαστούν από τα υπολείμματα του συστήματος: οι εναλλάκτες θερμότητας, οι αντλίες ή οι βάνες εκτροπής βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η εγγύηση του λέβητα μπορεί να ακυρωθεί, αν υπολείμματα από το παλιό σύστημα κάνουν ζημιά στον καινούργιο σας λέβητα.

Comments for this post are closed.