Οι μαγνητικές συσκευές αλλάζουν  τον τρόπο κρυστάλλωσης με αποτέλεσμα την αποτροπή απόθεσης αλάτων.
   
     
     

MAGNETO MAX 1/2"      MAGNETO MAX 3/4"      MAGNETO MAX 1"

MAGNETO MAX

Χάρη στην αυξημένη ικανότητα του, ενδείκνυται για όλους τους λέβητες και τα μπόιλερ ζεστού νερού

Τεχνικό φυλλάδιο Magneto Max

DFT* (GAUSS)

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ l/h

40.000

40.000

40.000

½”Θ–½”Θ

¾”Θ – ¾”Θ

1”Θ – 1”Θ

2.800

2.800

4.500

 

MAGNETO SHUTTLE

pr_8 Προσαρμόζεται σε όλους τους λέβητες και εφαρμόζεται σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις απ' ευθείας σε σωληνώσεις  χωρίς καμία μηχανική επέμβαση.

DFT* (GAUSS)

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ l/h

40.000

40.000

Ø 14/15

Ø16

800

800