• Καθαριστικό με ουδετεροποιημένο κιτρικό οξύ για χρήση σε
  πολύ βρώμικα συστήματα με συμμόρφωση βάση του
  προτύπου BS 7593:2019
  Αφαιρεί τη «λάσπη», τα άλατα και λοιπά υπολείμματα
  διάβρωσης
  Αποκαθιστά την απόδοση της θέρμανσης
  Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που συνήθως
  χρησιμοποιούνται στα συστήματα θέρμανσης,
  συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου
  Εύκολο στη χρήση, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί κατά τη
  διάρκεια της διαδικασίας του καθαρισμού
  Ιδανικό για όλες τις μεθόδους καθαρισμού. Δυναμική έκπλυση
  (powerflush), χειροκίνητη και έκπλυση με μαγνήτες


Τεχνικό Δελτίο F8