Είναι σημαντική η απομάκρυνση των προϊόντων αποδόμησης της γλυκόλης και τα υπολείμματα των κολλήσεων ώστε να προστατευθούν οι θερμικοί συλλέκτες, τα εξαρτήματα του συστήματος καθώς και να παραταθεί η ζωή του ηλιακού σας συστήματος.

Το γενικό, μη αφρώδες, ουδέτερου PH, συμπυκνωμένο καθαριστικό ηλιακών της  Fernox  δημιουργήθηκε για άμεση και αποτελεσματική δράση καθαρισμού και είναι συμβατό με όλα τα ηλιακά συστήματα.