Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας

Όλα τα προϊόντα της Fernox έχουν ελεγχθεί αυστηρά με τα υψηλότερα πρότυπα αποτελεσματικότητας. Πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια όλων των χημικών συνθέσεων, τις χρήσεις τους και την διαχείρισή τους είναι διαθέσιμες ζητώντας αποστολή των σχετικών Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας.

Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες, για όλες τις αγορές που η Fernox λειτουργεί.

Τελευταίες συμμορφώσεις

Κάθε ένα από τα έγγραφα συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και ανανεώνονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζουν συνεχή συμμόρφωση. Η Fernox επίσης αναζητά να παρουσιάσει φύλλα που ικανοποιούν το Νέο Εναρμονισμένο Παγκόσμιο Σύστημα. REACh

Το σύστημα ενημερώνεται διαρκώς ώστε να ικανοποιεί τις τελευταίες προδιαγραφές του REACh. Τα μελλοντικά σχέδια για ανάπτυξη περιλαμβάνουν πλήρεις δεκαέξι τομείς συμμόρφωσης REACh compliance***, περιλαμβάνοντας την Έκθεση Χημικής Ασφάλειας.

Για να ζητήσετε τα σχετικά φύλλα δεδομένων ασφαλείας παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τμήμα Εξυπηρέτησης στο 2109512922 ή στείλτε με φαξ το αίτημα σας στο 2109512080 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.