Η MTG προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε άτομα δυναμικά, με θέληση και όρεξη για εργασία. Μπορείτε λοιπόν να απευθύνεστε στην εταιρεία μας όλο το χρόνο, στέλνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mtg.com.gr  αναφέροντας τον τομέα και την θέση που σας ενδιαφέρει.