Η κεντρική μου θέρμανση δεν λειτουργεί και ο λέβητάς μου είναι καινούργιος;

Όταν ένας λέβητας τοποθετείται σε ένα υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είναι απαραίτητο το χημικό πλύσιμο του συστήματος ώστε να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα λάσπης (γενικά οξείδια σιδήρου). Έπειτα πρέπει να ξαναγεμίσει το σύστημα και να γίνει επεξεργασία με έναν αναστολέα/προστάτη κατά της διάβρωσης. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία (όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο) κατά την φάση της τοποθέτησης, μπορεί ο καινούργιος λέβητας να μολυνθεί με κατάλοιπα από το υπάρχον σύστημα. Επειδή οι λέβητες νέας τεχνολογίας περιέχουν λιγότερο νερό και είναι πολύ μικρότεροι από τους προηγούμενους τους, είναι πιο ευαίσθητοι στο να επηρεαστούν από τα υπολείμματα του συστήματος: οι εναλλάκτες θερμότητας, οι αντλίες ή οι βάνες εκτροπής βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η εγγύηση του λέβητα μπορεί να ακυρωθεί, αν υπολείμματα από το παλιό σύστημα κάνουν ζημιά στον καινούργιο σας λέβητα.

Μπορείτε να προτείνετε ένα εξουσιοδοτημένο μηχανικό της ARISTON στην περιοχή μου? / Μπορείτε να κανονίσετε κάποιος μηχανικός να φροντίσει τον λέβητά μου;

Έχουμε μία λίστα μηχανικών της ARISTON σε όλη την χώρα οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να σας εξυπηρετήσουν και να επισκευάσουν τους λέβητές μας. Οι μηχανικοί αυτοί μπορούν να αναλάβουν με ιδιωτική συμφωνία την φροντίδα του λέβητά σας, σε αυτή την περίπτωση δεν εργάζονται για την MTG, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών (801 11 690 690) ώστε να σας υποδείξουμε μία λίστα τεχνικών στην περιοχή σας.

Ποιες είναι οι προτεινόμενες τιμές χρέωσης ενός τεχνικού και ανταλλακτικών;

Η κανονική υποστήριξη των λεβήτων γίνεται είτε από την MTG  ή με συνεργαζόμενη επιχείρηση. Το κόστος υπηρεσιών υποστήριξης και το κόστος ανταλλακτικών είναι μία ιδιωτική εμπορική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του μηχανικού υποστήριξης και εξαρτάται από λόγους όπως η περιοχή σας, η θέση και κατάσταση του λέβητα (πχ ευκολία πρόσβασης). Σας συμβουλεύουμε να παίρνετε πάντα περισσότερες από μία προσφορά για την εργασία που απαιτείται και το πιο σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα έναν αδειούχο τεχνικό αερίου για κάθε εργασία που περιλαμβάνει αέριο. Όλα τα προϊόντα και ανταλλακτικά ARISTON πωλούνται μόνο μέσω ενός επίσημου εμπορικού δικτύου και έτσι δεν υπάρχει επίσημη λιανική τιμή. Για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε να κάνετε πάντα έρευνα αγοράς για μία καλή τιμή.

Τι πρέπει να κάνω μετά απο μία διακοπή ρεύματος;

Γυρίζουμε τον γενικό διακόπτη του λέβητα στην θέση off. Μετα την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, επαναφέρουμε τον γενικό διακόπτη σε θέση on και συνεχίζουμε κανονικά την λειτουργία του. Σε περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση σύστημα ανίχνευσης διαρροών αερίου, φροντίζουμε πάντα να επαναφέρουμε την αυτόματη βάνα αποκοπής αερίου στην προηγούμενη θέση της.

Πόσο συχνά πρέπει να συντηρώ τον λέβητά μου;

Συνιστούμε πολύ έντονα την ετήσια συντήρηση του λέβητά σας.Η εγγύησή σας θα εκπέσει εάν δεν συντηρηθεί ο λέβητας ετησίως και το πρόβλημα είναι τέτοιο που θα μπορούσε να διαγνωστεί στην ετήσια προληπτική συντήρηση.

Για πόσο καιρό βρίσκεται ο λέβητάς μου σε περίοδο εγγύησης;

Η περίοδος εγγύησης για τους πιο πολλούς λέβητες ARISTON και CHAFFOTEAUX είναι 72 μήνες από την ημερομηνία έναυσης. Σε περίπτωση που το απόκομμα εγγύησης δεν έχει αποσταλεί κατά την τοποθέτηση, ή δεν υπάρχει αποδεικτικό αγοράς ή εγκατάστασης τότε η περίοδος εγγύησης θεωρείται ότι ισχύει  από την ημερομηνία παραγωγής του εργοστασίου (φαίνεται από τον σειριακό αριθμό).

Που βρίσκεται το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός;

Το μοντέλο του λέβητα και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην ετικέτα στοιχείων εσωτερικά στο περίβλημα του λέβητα. Είναι συνήθως στο αριστερό πλαϊνό κάλυμμα. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να το βρείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εγκαταστάτη σας.

Πώς μπορώ να αποκαταστήσω την πίεση στον λέβητά μου;

Κάτω από τον λέβητα, στην γραμμή που συνδέεται η παροχή της ύδρευσης στον λέβητα, υπάρχει μία βάνα με σκοπό την πλήρωση και την αποκατάσταση πίεσης του συστήματος. Για να βάλετε νερό στην εγκατάσταση, ξεβιδώστε την μαύρη λαβή αργά, ώστε να ελέγχετε την ροή εισόδου στο κύκλωμα. Βάλτε νερό μέχρι η πίεση στο μανόμετρο φθάσει μεταξύ 1 έως 1,5 bar. Βιδώστε ξανά την βάνα εντελώς.