Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Καλλιθέα, Ματζαγριωτάκη 4A, ΤΚ17672

Tο κεντρικό της υποκατάστημα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, Ζηρίνη 3, ΤΚ 54454, Τούμπα