Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Καλλιθέα, Ματζαγριωτάκη 4A, ΤΚ17672

Tο κεντρικό της υποκατάστημα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 81, ΤΚ 55534, Πυλαία