Η κορυφαία εγγύηση από την κορυφαία εταιρεία

pigmaclas

*Από την 1η Οκτωβρίου 2016 όλοι οι λέβητες Ariston Clas Premium Evo και Chaffoteaux Pigma Green Evo παρέχονται με εγγύηση έξι ετών.

Ο Όμιλος Ariston Thermο έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά έχοντας εγκατεστημένους πάνω από 55.000 λέβητες αερίου Ariston και Chaffoteaux. Εδώ και 14 χρόνια βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του επαγγελματικού και του καταναλωτικού κοινού.
Συγχρόνως, η οργάνωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ‘Ομιλος μετά την πώληση έχει γίνει το σημείο αναφοράς στην αγορά. Στο λογισμικό πρόγραμμα της εταιρείας υπάρχουν καταγεγραμμένοι περισσότεροι από 35.000 λέβητες που συντηρούνται τακτικά και δίνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πιστότητα των αποδόσεών τους.

Ακούσαμε για ακόμα μία φορά τις ανάγκες της αγοράς και του τεχνικού κόσμου και ξεκινήσαμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες με την παράταση της εγγύησης των λεβήτων Clas Premium Evo και Pigma Green Evo.

Για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα εγγύησης, θα πρέπει ο μηχανολόγος-εγκαταστάτης να δηλώσει στο Διοικητικό Κέντρο Εξυπηρέτησης το σειριακό αριθμό της συσκευής, μαζί με τα στοιχεία του τελικού καταναλωτή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης να απευθυνθεί στα Ε.Κ.Ε. του Ομίλου Ariston Thermo εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης του λέβητα. Αφού γίνει ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας του λέβητα, το Ε.Κ.Ε. Ariston Thermo θα του χορηγήσει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή χρήση του και θα επικυρώσει την εγγύηση Ariston Thermo παραδίδοντας αντίγραφο του ειδικού δελτίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εμπορικής εγγύησης είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση της συσκευής. Επομένως, κατά τη διάρκεια των έξι ετών, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πέντε προληπτικές συντηρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αποδειχθούν με την επίδειξη του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου.