Ειδοποίηση απορρήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων GDPR.

Τα δεδομένα προσωπικoύ χαρακτήρα που αφορούν εσάς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν:
α) για σύναψη σύμβασής σας με την εταιρεία μας και χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και
β) για εμπορικούς σκοπούς / σκοπούς μάρκετινγκ, δηλ. να σας στέλνουμε, μέσω μηνύματος κειμένου, τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικό υλικό σχετικά με προϊόντα FERNOX και υπηρεσίες MTG.

Θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δε θα αποσταλούν σε τρίτους αποδέκτες, εκτός εάν μας το ζητήσετε εσείς ή είναι απαραίτητο για περαιτέρω σύναψη σύμβασης.

Σας ενημερώνουμε, επίσης ότι για κάθε παραβίαση του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ GDPR μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για να υποβάλλετε καταγγελία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας είναι :
- Κ.Αλβανός & Σια Ε.Ε., Μαντζαγριωτάκη 4Α, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17672, www.mtg.com.gr
- Email: info@mtg.com.gr
- Τηλέφωνο: 2109512906

Παρακαλούμε, ενημερώστε μας για τη συγκατάθεσή σας ή μη συγκατάθεσή σας.

Έχοντας ενημερωθεί για την ειδοποίηση απορρήτου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 όπως αναφέρεται παραπάνω στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ (αποστολή ενημερώσεων, emails, προσφορών, ειδήσεων, εκδηλώσεων σχετικά με την εταιρεία και ολόκληρο τον όμιλο μας)